Record

1975

AUDIO
Live

1976

AUDIO
2 Radio

VIDEO
1 Tv & Live

1977

AUDIO
1 Radio | 0 Live

VIDEO
Tv & Live

1978

AUDIO
Live

VIDEO
Tv & Live

1979

AUDIO
Radio | 11 Live 

VIDEO
Tv & Live

1980

AUDIO
12 Live

VIDEO
11 Tv & Live

1981

AUDIO
18 Live

VIDEO
Tv & Live

1982

AUDIO
20 Live

VIDEO
13 Tv & Live

1983

AUDIO
Live

VIDEO
Tv & Live

1984

AUDIO
4 Radio | 14 Live

VIDEO
10 Tv & Live

1985

AUDIO
Radio | 2 Live

VIDEO
Tv & Live

1986

AUDIO
Live

VIDEO
Tv & Live

1987

AUDIO
Radio | 9 Live

VIDEO
10 Tv & Live

1988

AUDIO
1 Radio | 7 Live

VIDEO
12 Tv & Live

1989

AUDIO
Live

VIDEO
Tv & Live

1990

AUDIO
Live

VIDEO
Tv & Live

1991

AUDIO
Radio | 3 Live

VIDEO
32 Tv & Live

1992

AUDIO
Radio | 5 Live

VIDEO
25 Tv & Live

1993

AUDIO
Radio | 7 Live

VIDEO
18 Tv & Live

1994

AUDIO
Radio | 4 Live

VIDEO
19 Tv & Live

1995

AUDIO
Radio | 13 Live

VIDEO
35 Tv & Live

1997

AUDIO
Radio | 3 Live

VIDEO
28 Tv & Live

1998

AUDIO
Radio 

VIDEO
21 Tv & Live

1999

AUDIO
Live

VIDEO
30 Tv & Live

2000

VIDEO
Tv & Live

2001

AUDIO
Radio | 5 Live

VIDEO
35 Tv & Live

2002

AUDIO
Live

VIDEO
13 Tv & Live

2003

AUDIO
Radio

VIDEO
Tv & Live

2004

AUDIO
12 Radio | 10 Live

VIDEO
27 Tv & Live

2005

AUDIO
Radio | 2 Live

VIDEO
15 Tv & Live

2006

AUDIO
Radio | 9 Live

VIDEO
13 Tv & Live

2007

AUDIO
12 Radio | 9 Live

VIDEO
33 Tv & Live

2008

AUDIO
17 Radio | 9 Live

VIDEO
73 Tv & Live

2009

AUDIO
17 Radio | 17 Live

VIDEO
79 Tv & Live

2010

AUDIO
Radio | 5 Live

VIDEO
43 Tv & Live

2011

AUDIO
Radio | 2 Live

VIDEO
12 Tv & Live

2012

AUDIO
18 Radio | 26 Live

VIDEO
77 Tv & Live

2013

AUDIO
Radio | 10 Live

VIDEO
49 Tv & Live

2014

AUDIO
11 Radio | 8 Live

VIDEO
62 Tv & Live

2015

AUDIO
25 Radio 

VIDEO
168 Tv & Live

2016

AUDIO
Radio

VIDEO
17 Tv & Live

2017

AUDIO
Radio 

VIDEO
47 Tv & Live

2018

AUDIO
Radio | 2 Live

VIDEO
43 Tv & Live

2019

AUDIO
Radio 

VIDEO
33 Tv & Live

2020

AUDIO
Radio 

VIDEO
37 Tv & Live

2021

AUDIO
Radio 

VIDEO
27 Tv & Live

2022

AUDIO
Radio 

VIDEO
14 Tv & Live

2023

AUDIO
Radio

VIDEO
40 Tv & Live

2024

AUDIO
Radio

VIDEO
11 Tv & Live

                       - Last update April 2024 -